Pravidla

Tento web vznikl jako odpověď na fakt, že na kdysi velmi populární blogovací platformě blog.idnes.cz již nelze prezentovat jakýkoliv svůj názor. Doby, kdy jedinou podmínkou bylo použití spisovné češtiny jsou dávno pryč, dnes jsou na této platformě blogy neodpovídající požadovanému názoru stahovány.

Cílem tohoto portálu je opět umožnit věcnou celospolečenskou diskuzi bez omezení. Demokracie je založena na dosahování konsensu, který vzniká celospolečenskou veřejnou diskuzí. Proto zde může každý spisovnou češtinou vyjádřit jakýkoliv svůj názor, který nepodléhá zákonné restrikci. Tohle platí jak pro psaní blogů, tak pro diskuzi. Přesná hranice pro spisovnou a nespisovnou češtinu je problematická, jsou situace, kdy právě použití nespisovného výrazu může dát smysl článku nebo poznámce v diskuzi. Obecně tedy platí, že případné posuzování bude v kontextu vyjadřované myšlenky.

Registrace – pro psaní blogů a komentářů je nutno se zaregistrovat. Kdo chce psát nebo diskutovat anonymně, nechť využije jinou platformu. Po prvním přihlášení je pak vhodné si v profilu doplnit Jméno a příjmení a nastavit zobrazované jméno.

První blog – po přihlášení je možno napsat první blog, který podléhá schálení. Další blogy pak již autor může publikovat okamžitě.

Formátování – k dispozici jsou oba editory, jako výchozí je nastaven “klasický” editor, do blokového (Gutenberg) lze přepnout. Pro oddělení úvodu článku (perex) a vlastního obsahu je vhodné použít znak pro pokračování textu – v klasickém editoru klávesová zkratka Shift+ Alt+T.

Kategorie – každý článek musí být zařazen v kategorii, přičemž výchozí kategorie je “Česko“, tedy týkající se našeho českého tématu. Pokud se příspěvek týká jiného okruhu je vhodné zvolit příslušnou kategorii.

Obrázky – správné zobrazení na titulce je podmíněno použitím tzv. náhledového obrázku. Systém je nastaven tak, že bez něj nelze příspěvek publikovat a současně musí mít min. velikost 400 x 300 pixelů. Maximální rozměr by neměl být větší než 800×600 pixelů (větší obrázek se v systému nevyužije). Autor má v systému k dispozici pouze obrázky, které sám nahrál – je tedy zodpovědný za dodržení autorských práv v této věci. Je možno si taky vytvořit jeden obrázek, který bude charakterizovat autora nebo jeho články a ten používat opakovaně. Doporučení – na internetu je k dispozici mnoho obrázků s licencí k volnému použití, možná největší databáze pak je na pixabay.com.

Právní odpovědnost – za zveřejňovaný text zodpovídá autor, provozovatel webu pak pouze umožňuje zveřejňování názorů, které nepodléhají zákonné restrikci (např. nelze vyzývat k vraždě apod.).

14. ledna 2021