Marian Kechlibar: Populační růst a jeho důsledky

Datum a čas
Typ akce
Místo konání

Budova Centroprojektu

Štefánikova 167

Zlín

Okres

Přednáška na téma Populační růst a jeho následky

Klíčová slova